Hakkımızda

Dernek Hakkında

Hakkımızda

Hakkımızda

Karanlık Deliklerin Aydınlık Yüzü Tünelci Meslektaşlarım,

Tünelcilik Derneği oldukça yeni bir sivil toplum kuruluşu olarak inşaat, maden, makina, jeoloji, harita ve jeofizik mühendislerden oluşmaktadır.

Tünelcilik Derneğinin ana amacı Türkiye tünelcilik sektörünü kazı, dizayn, tahkimat, havalandırma, yeraltı yapılarının metro, atıksu ve su tünelleri konularında teknik olarak bilgilendirme, sürdürülebilir gelişme, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi üretmektir. Tünelcilik Derneğinin ana destekçileri bireysel ve kurumsal firmalardan gelmektedir.

Son beş yıldır sektörden gelen istekle, tünelcilik işinin tüm oyuncularını kapsayacak; özelikle, yapımcıları, işverenleri, tedarikçileri, akademisyenleri bir çatı altında bir araya getirecek bir oluşum olan TÜNELCİLİK DERNEĞİ hayata geçirilmiştir. Sektörün teşviği ile 2012 yılının ağustos ayında Türkiye Tünelcilik Derneği'ni kurduk. Sektörden yönetim kurulunda önemli kişiler var, aylık toplantılar yaparak faaliyetlerimizi yürütüyoruz ve Türk tünelcilik sektöründeki dayanışma, bilgi akışı ve sektörün sağlam temellere oturtulabilmesi için çalışmalarımız devam ediyor.

Kişisel ve kurumsal üye sayımız beklediğimizin üzerinde her geçen gün artmaktadır. Dünya tünelcilik derneklerinin üst kuruluşu olan Uluslararası Tünelcilik Derneği (International Tunnelling Association) ITA dernek çalışmalarını desteklemektedir. İlk genel kurulumuza ITA'nın genel sekreteri Sn. Olivier VION ve aynı zamanda başkan yardımcısı, eski başkanı olan Sn. Søren Degn Eskesen katılmışlardı.

Tünelcilik derneği olarak amaçlarımızdan bir tanesi uluslararası tünel camiasında ve onun temsilcisi ITA'da Türkiye'deki tünelcilik sektörünün iyi bir şekilde temsil edilmesini sağlamak olacaktır. 2013 yılı Mayıs ayında İsviçre'de yapılan Dünya Tünelcilik Kongresinde altı tane tebliğimiz sunulmuştur. ITA her yıl dünyanın değişik yerlerinde böyle kongreler yapıyor ve bu kongreler sektör tarafından müthiş ilgi görüyor. İsviçre'den sonraki Kongre 2014 yılında Brezilya'da gerçekleştirilmiştir. ITA'da sorunları birlikte düşünen tartışan, yayınlar yapan çalışma grupları var bu gruplara bizlerde katılacağız. Üyeler arası dayanışmanın gerçekleşebilmesi için, Uluslararası kongrelere mümkün olduğunca sektörden çok fazla kişi ile katılma yönünde çaba verilecektir. 09-15 Mayıs 2014 tarihleri arasında Uluslararası Tünelcilik Birliği (ITA) tarafından Brezilya'da, 2015 Mayıs ayında Hırvatistan'da, 2016 Haziran ayında Amerika'da ve 2017 Haziran ayında Norveç'te düzenlenen Dünya Tünel Kongresi'nde Tünelcilik Derneği tarafından stand temin edilmiş olup, Türk firmaları bu stand alanından yer alarak Türk pavyonu haline dönüştürülmüştür.


Derneğimiz meslek içi eğitim çalışmaları ve tünel konusunda bilgi akışını uluslararası düzeyde sağlayabilmek için kendi bünyesinde başarılı kongreler ve toplantılarda düzenlemektedir. Zor tüneller yapılıyor Türkiye'de, dünyanın en zor tünel projelerinin hayata geçirildiği , asrın en önemli projelerin den birisi olarak adlandırılan Avrasya Tünel Projesi ITA'dan ödül kazanarak bitirildi. Boğazın altından iki katlı 14 metre çapında otoyol tüneli geçiyor. Düşünün basınç on dört bar. O şartlarda çalışacak makine teknolojik olarak gelişmiş olmalıydı. Bu tarz projeler Türkiye'de yapılıyor. Biz dernek olarak bu önemli projeleri dünyaya tanıtacağız. Bunun yanı sıra İstanbul ve diğer illerimizde metro ve diğer tünel projeleri var ve oldukça zor bir jeolojide yapılıyor, tüm bu başarılı çalışmaları sizlere ve dünyaya tanıtacağız.


Yönetim Kurulu Adına
Prof.Dr. Nuh BİLGİN
Tünelcilik Derneği Başkanı