Üyelik İşlemleri

Üyelik Başvuru Formu

(Tüzel Kişilik)

Tünelcilik Derneği'ne,

İstanbul


Derneğinize üye olmak arzusundayız.

Dernek tüzüğünü okuduğumuzu ve tüm hususları kabul ettiğimizi beyan ederiz.

Dernek tüzüğüne ve derneğin amaçlarına aykırı faaliyetlerde bulunmayacağımızı taahhüt ederiz.

Kurum bilgilerimiz aşağıdaki gibidir.


Gereğini arz ederiz.

...............................

Tarih

.............................................................................................

Kurum Yetkilisinin Adı Soyadı
Kaşe - İmza

Tüzel Kişiliğin

Ünvanı:

Faaliyet Alanı:

Vergi Dairesi:

Adres:

Telefon:

Faks:

E-Posta:


Yetkili Kişinin

Adı Soyadı:

T.C Kimlik Numarası:

Adres:

Doğum Tarihi:

Mesleği:

Öğrenim Durumu:

Telefon:

GSM:

E-Posta:


Referans olan Dernek Üyesinin Adı-Soyadı-İmzası :

Referans olan Dernek Üyesinin Adı-Soyadı-İmzası :