Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü

Haber & Duyuru

Tunnel Turkey 2022 Sunumlar_Presentations

Tunnel Turkey 2022 Sunumlar_Presentations

1_Professor Arnold Dix_People and Planet – how to get finance for new projects that mitigate the perils of Climate Change now.pdf
İnsanlar ve Gezegen – İklim Değişikliğinin Tehlikelerini Azaltan Yeni Projeler İçin Şimdi Nasıl Finansman Sağlanır?

 2_Present and Future of Tunnel Constructions in Transportation Infrastructure.pdf
Ulaştırma Altyapılarında Tünel İnşaatlarının Bugünü ve Yarını

3_HIZRAY Project and Planned Future of Istanbul Metro Works.pdf
HIZRAY Projesi ve İstanbul Metro Çalışmalarının Planlanan Geleceği

4_International Projects of Yapi Merkezi, Administrative Difficulties Encountered.pdf
Yapı Merkezinin Uluslararası Projeleri, Karşılaşılan İdari Zorluklar

5_Past, Present and Future of Izmir Metro Works.pdf
İzmir Metro Çalışmalarının Dünü, Bugünü, Yarını

6_Past, Present and Future of DSI Tunnels.pdf
DSİ Tünel Projelerinin Dünü, Bugünü, Yarını

7_Tunnel Projects in Indonesia and the Far East Opportunities for Turkish Contractors.pdf
Endonezya ve Uzakdoğu'da Tünel Projeleri: Türk Mütahitleri İçin İmkanlar

8_Halkali - Istanbul Airport Metro Construction Works.pdf
Halkalı - İstanbul Havaalanı Metro İnşaatı

9_Final Lining Design Approach for Reduction Tunnels.pdf
Redüksiyon Tünellerinin Kalıcı Kaplama Tasarım Yaklaşımı

10_Use of Foams for the Soil Conditioning in Excavations with EPB-TBMs - Envionmental Approach.pdf
EPB-TBM'li Kazılarda Zemin Şartlandırmasında Köpük Kullanımı: Çevresel Yaklaşım

11_A Tunnelling Experience in Difficult Ground Conditions in the Himalayas.pdf
Himalayalar'da Zor Arazi Şartlarında Tünelcilik Tecrübesi 

12_1_Fire Safety in Tunnels.pdf
Tünellerde Yangın Güvenliği

12_2_Fire Safety in Tunnels.pdf