Eğitimler ve Etkinlikler

4. Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu

Sempozyumlar

4. Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu

Tünelciler ve madenciler yeraltı kazıları konusunda sektörün en önemli organizasyonu olan 4. Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu ve Sergisi’nde bir araya geldiler.

Tünelciler ve madenciler yeraltı kazıları konusunda sektörün en önemli organizasyonu olan 4. Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu ve Sergisi’nde bir araya geldiler. Sektörün öncüsü konumundaki organizasyon, Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve Tünelcilik Derneği tarafından 13-14 Eylül 2018 tarihlerinde Hilton İstanbul Bosphorus Kongre ve Sergi Salonunda gerçekleştirildi.


Ülkemizde ulaşım amaçlı, metro, tünel gibi yeraltı yapılarının kazısı özellikle son 30 yıl içinde önem kazanmıştır. Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi bu konudaki bilgi ve deneyim birikimini derleyebilmek amacıyla, 1994 yılında “Ulaşımda Yeraltı Kazıları Sempozyumu”nun birincisini İstanbul’da düzenlemişti. Büyük ilgi gören 1. Sempozyum yeraltı kazıları ile ilgili yazılı kaynakların ne kadar az olduğunu ortaya çıkarmıştı. Tebliğler kitabı kısa sürede tükenmiş, Oda Yönetimi 2004 yılında bazı yeni bildirileri de ilave ederek kitabın ikinci baskısını çıkarmıştı.

Birincisine oranla daha fazla katılım oranıyla 2007 yılında yine Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından Ulaşımda Yeraltı Kazıları Sempozyumu’nun ikincisi gerçekleştirildi. Sempozyuma yurt içi ve yurtdışından 350 delege katılım sağladı.2013 yılında sektörel gelişmeler izlenerek sempozyuma uluslararası nitelik kazandırıldı. Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile Tünelcilik Derneği bir araya gelerek 3. Uluslararası Ulaşımda Yeraltı Kazıları Sempozyumu’nu Haliç Kongre Merkezi’nde 400 delegenin katılımı ile başarılı bir şekilde gerçekleştirdiler. 

2018 yılında yapılması planlanan dördüncü sempozyumun kapsamının metro ve karayolu tünelleri gibi sadece ulaşım amaçlı yapılan tünel vb. yeraltı kazıları ile sınırlandırılmaması; yeraltı madenleri, HES, baraj vb. tüm yeraltı kazılarını da içermesi kararlaştırıldı. Bu nedenle sempozyumun ismi “Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu” olarak değiştirildi.

4. UYAK Sempozyumu ve Sergisi 
4. Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu ve Sergisi TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve Tünelcilik Derneği ile birlikte 13-14 Eylül 2018 tarihlerinde Hilton İstanbul Bosphorus Hotel‘de yapıldı. Organizasyonun temel amacı, giderek artan altyapı ihtiyacına paralel olarak, kamu kurumları ve idarelerin yöneticileri ve teknik personelleri ile müteahhitler, mühendislik firmaları, müşavirler, makine üreticileri ve tedarikçileri gibi sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirmek ve olumlu bir ivme kazanmasına katkıda bulunmaktır.Bu doğrultuda; sektörün dünyadaki ve Türkiye‘deki gelişimini ve uygulamaların sağladığı birikimi kamuoyu ile paylaşmak,
sorunları ve geleceği tartışmak amacı ile iki gün boyunca eş zamanlı olarak 2 salonda düzenlenen 14 oturumda bilimsel ve pratikteki uygulama sonuçlarını içeren tebliğler sunuldu. 

Kamu kurumları ve idarelerin yöneticileri ve teknik personelleri ile müteahhitler, mühendislik firmaları, müşavirler, makine üreticileri ve tedarikçileri gibi sektörün tüm paydaşlarının bir araya geldiği oturumlarda katılımcıların deneyimlerini paylaşımları da büyük katkı sağladı.

Sempozyumda dördü çağrılı olmak üzere toplam 55 bildiri sunuldu. Bildirilerin 30`u saha uygulamalarından ve 21`i de akademik alandan geldi. Sempozyuma toplam 394 delege katılım sağladı. Bununla birlikte katılımcılar 2 gün boyunca sektöre proje, makine ve hizmet sağlayan ulusal ve uluslararası katılımcı kuruluşun bulunduğu 31 stanttan oluşan sergi bölümünü de ziyaret etme imkanı buldular. 

Bu etkinlikte, kazı teknolojilerindeki son gelişmeler, devam eden projeler, Tünelcilik ve Madencilik sektörlerindeki yeni çözüm ve uygulamaların derlenmesi ile sektör paydaşlarının bir araya getirilmesi ve giderek artan altyapı ihtiyacına paralel olarak, kamu kurumları ve idarelerin yöneticileri, teknik personelleri ile sektörde çalışan farklı disiplinlerden mühendisler, müteahhitler, müşavirler, makine üreticileri ve tedarikçileri gibi sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirmek, konunun bilimsel ve teknik olarak irdelenerek meslektaşlarımız ve sektörün gelişimine katkıda bulunmak hedefine ulaşılmıştır. Daha önce gerçekleştirilen sempozyumların adındaki “Ulaşımda Yeraltı Kazıları” ifadesi bu etkinlikte “Uluslararası Yeraltı Kazıları” olarak değiştirilerek, ulaşım dışında tüm yeraltı kazılarını kapsar hale getirilmiştir.

Yeraltı yapıları dikkate alındığında, öncelikle hazırlık ve üretim çalışmalarıyla madencilik faaliyetleri, karayolu, demiryolu ve hatta denizaltı ulaşım tünelleri, hidroelektrik santral tünelleri vb. çalışmalar modern çağın gereksinimleri ile birlikte insan yaşamında her geçen gün artan öneme sahip çalışmalardır. Ülkemizde ve özellikle İstanbul`da ulaşıma çözüm oluşturmak adına, aslında çok geç kalınmış olan metro çalışmaları, toplu ulaşıma getirdiği rahatlık ile giderek artan yatırım projelerine haline dönüşerek çalışma hayatının önemli bir parçası olmuştur.

Bu nedenle kamuoyunun talebi, teknik personellerin iş olanağı, istihdam ve gerek yüklenici firmalar gerekse tedarikçi firmalar için önemli bir sektör haline gelmiştir. Bu nedenle tünelcilik konusunda sektör bileşenleri kendilerini hızla dünyaya entegre ederek uzman hale gelmiş ve dünya genelinde söz sahibi olma noktasına ulaşmışlardır. Bu firmalar yurtdışında da önemli projelere imza atar hale gelmişlerdir.