Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1 SATICI :

Ünvanı :

Tünelcilik Derneği

Adresi :

Halil Rıfatpaşa Mah. Perpa Ticaret Merkezi

Yüzer Havuz Sok A Blok Kat:12 N:1819

ŞİŞLİ/İSTANBUL

Telefon :

0212 438 17 54

Fax :

E-Posta Adresi :

info@tunelder.org.tr

Mersis No :

 

1.2 ALICI ("TÜKETİCİ") :

Adı / Soyadı / Ünvanı :

Adresi :

TÜRKIYE

Telefon :

E-Posta Adresi :

MADDE 2 - KONU

Bu sözleşmenin konusu, ÜYE / TÜKETİCİ tarafından, Tünelcilik Derneği’ne ait tunelder.org.tr bulunan hizmetlerin satın alınması ve üyelik aidat ödemesi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLER / ÜYELİK AİDATLARI

Sözleşme konusu hizmetin adı, ÜYE tarafından, TÜNELCİLİK DERNEĞİ’nin tunelder.org.tr isimli sitesinde yer alan, nitelikleri, adı, fiyatı ve ödeme şekli belirlenmiş ve SİTE’de üzerinden verilecek hizmetler arasından seçilen hizmetler ve aidat ödemeleridir.

MADDE 4 - CAYMA HAKKI

TÜKETİCİ, SATICI ile imzaladığı işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nden 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise TÜKETİCİ'nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak TÜKETİCİ, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER

5.1 - TÜKETİCİ, www.tunelder.org.tr internet sitesinde sözleşme konusu hizmete ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

MADDE 6 - UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkili olup; uygulanacak hukuk Türk Hukuku'dur.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri Yetkili olacaktır.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda TÜKETİCİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI : Tünelcilik Derneği

ALICI ("TÜKETİCİ") :

TARİH : 21.03.2019