TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

 
 
 
 

GENEL :

1.  Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2.  Alıcılar, satın aldıkları hizmetin satış ve gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

3.  Satın alınan her bir eğitim, seminer, konferans, www.tunelder.org adresinde belirtilen tarihte gerçekleştirilir. eğitimlerin TÜNELCİLİK DERNEĞİ internet sitesinde belirtilen tarihi, yeterli katılımcı sayısının sağlanamaması nedeniyle ertelenebilir ya da iptal edilebilir. İptal edilmesi durumunda Alıcı'nın ödediği ücret 10 gün içinde iade edilir. Ertelenmesi durumunda Alıcı sözleşmeyi sona erdirebilir.

4.  SATICI, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı (e-posta ile ) olarak tüketiciye bildireceğini, 10 günlük süre içinde toplam sözleşme konusu hizmet bedelini ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE :

5.  Alıcı, satın aldığı hizmet bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının hizmeti teslim yükümlülüğü sona erer.

 

SATIN ALINAN EĞİTİM BEDELİ ÖDENMEZ İSE :

6.  Eğitim, Seminer, Konferans satın alındıktan sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan eğitim bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Satıcı sözleşme konusu eğitimi , Alıcıya vermeyecektir.

 

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE HİZMET SÜRESİNDE YERİNE GETİRİLEMEZ İSE:

7.  SATICI mücbir sebepler veya hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve ilgili hizmetin gerçekleşmesi için yeterli katılımcı sayısının sağlanamaması nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde gerçekleştiremez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya hizmetin gerçekleşmesini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten (banka hesabına havale ile ) ödenir.

CAYMA HAKKI:

8.  Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

9.  ALICI; satın aldığı hizmetten yararlanmaktan, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve hizmetin işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Hizmetler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

 

SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Ünvanı :Tünelcilik Derneği İktisadi İşletmesi
Adresi :H. Rıfat Paşa Mh. Yüzer Havuz Sk. Perpa Tic. Mrk. A Blok Kat:12 No:1819 Şişli/ İstanbul
Telefon :(212) 438 17 54
Eposta adresi :info@tunelder.org.tr
 

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

10.  Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

11.  Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

12.  Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

 

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HİZMETLER

13.  Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

14.  Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

15.  SATICI, İnternet Sitesinde Sözleşme konusu hizmetin içerik bilgilendirmesini yapmakla ve en son hangi tarihe kadar cayma hakkı kullanılabileceğini belirtilmekle yükümlüdür.

16.  ALICI sözleşme konusu hizmetle ilgili bilgilendirmeyi okuduğunu ve içerikte belirtilen şekilde cayma hakkını kullanacağını kabul eder.

17.  ALICI, iş bu siparişi vermekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

18.  ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

 

ÖDEME VE TESLİMAT

19.  Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, İş Bankası bankası hesabımıza yapabilirsiniz.

20.  Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

 
 
TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI
 
 
 
 

GENEL :

1.  Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2.  Alıcılar, satın aldıkları hizmetin satış ve gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

3.  Satın alınan her bir eğitim, seminer, konferans, www.tunelder.org adresinde belirtilen tarihte gerçekleştirilir. eğitimlerin TÜNELCİLİK DERNEĞİ internet sitesinde belirtilen tarihi, yeterli katılımcı sayısının sağlanamaması nedeniyle ertelenebilir ya da iptal edilebilir. İptal edilmesi durumunda Alıcı'nın ödediği ücret 10 gün içinde iade edilir. Ertelenmesi durumunda Alıcı sözleşmeyi sona erdirebilir.

4.  SATICI, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı (e-posta ile ) olarak tüketiciye bildireceğini, 10 günlük süre içinde toplam sözleşme konusu hizmet bedelini ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE :

5.  Alıcı, satın aldığı hizmet bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının hizmeti teslim yükümlülüğü sona erer.

 

SATIN ALINAN EĞİTİM BEDELİ ÖDENMEZ İSE :

6.  Eğitim, Seminer, Konferans satın alındıktan sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan eğitim bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Satıcı sözleşme konusu eğitimi , Alıcıya vermeyecektir.

 

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE HİZMET SÜRESİNDE YERİNE GETİRİLEMEZ İSE:

7.  SATICI mücbir sebepler veya hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve ilgili hizmetin gerçekleşmesi için yeterli katılımcı sayısının sağlanamaması nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde gerçekleştiremez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya hizmetin gerçekleşmesini engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten (banka hesabına havale ile ) ödenir.

CAYMA HAKKI:

8.  Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

9.  ALICI; satın aldığı hizmetten yararlanmaktan, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve hizmetin işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Hizmetler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

 

SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Ünvanı :Tünelcilik Derneği İktisadi İşletmesi
Adresi :H. Rıfat Paşa Mh. Yüzer Havuz Sk. Perpa Tic. Mrk. A Blok Kat:12 No:1819 Şişli/ İstanbul
Telefon :(212) 438 17 54
Eposta adresi :info@tunelder.org.tr
 

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

10.  Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

11.  Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

12.  Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

 

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HİZMETLER

13.  Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

14.  Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

15.  SATICI, İnternet Sitesinde Sözleşme konusu hizmetin içerik bilgilendirmesini yapmakla ve en son hangi tarihe kadar cayma hakkı kullanılabileceğini belirtilmekle yükümlüdür.

16.  ALICI sözleşme konusu hizmetle ilgili bilgilendirmeyi okuduğunu ve içerikte belirtilen şekilde cayma hakkını kullanacağını kabul eder.

17.  ALICI, iş bu siparişi vermekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

18.  ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

 

ÖDEME VE TESLİMAT

19.  Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, İş Bankası bankası hesabımıza yapabilirsiniz.

20.  Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.