Sempozyum ve Kongreler

TBM Digs 2016, İstanbul

Konferans Genel Konuları

TBM DiGs Konferans’ının amacı, planlama, tasarım, işletme, izleme-ölçüm, deney, modelleme, araştırma ve geliştirme konularına yoğunlaşan zor ve kompleks arazi koşullarında TBM Tünelciliği ile ilgili çeşitli konuları tartışmaktır. Konferansın ilgi alanları, bunlarla sınırlı olamamak kaydıyla aşağıdaki gibidir:


 •  Zor ve karmaşık arazi koşullarında TBM uygulama örnekleri
 •  Zor şartlarda TBM Tünelciliğine yönelik olarak arazi karakterizasyonu
 •  Arazi ve laboratuvar incelemeleri ile TBM kazılarının fiziksel modellenmesi
 •  TBM’lerin arazi ile etkileşiminin sayısal olarak modellenmesi
 •  Zor şartlarda TBM Tünelciliğine yönelik arazi iyileştirme çalışmaları
 •  Kimyasal katkılar, köpük uygulamaları ve zemin şartlandırma
 •  Değişken ve karmaşık arazi şartlarında TBM Tünelciliği için tahkimat tasarımı
 •  Aletli ölçüm-izleme ve geri analiz çalışmaları
 •  Kimyasal katkılar
 •  Zor arazi şartlarında TBM Tünelciliği için hibrit TBM’lerin geliştirilmesi
 •  TBM kesici kafası önünde ön delgi (probe drilling) ve şemsiye kemer (umbrella arch) uygulamaları
 •  TBM’lerin madenlerde ve diğer özel koşullarda kullanımı
 •  TBM seçimi, performans tahmini ve operasyon yönetimi
 •  Zor arazi şartlarında TBM Tünelciliğinde karar verme ve risk yönetimi
 •  Risk analizi, iş güvenliği ve sağlık
 •  Diğerleri

3. ULUSLARARASI ULAŞIMDA YERALTI KAZILARI SEMPOZYUMU

  DESTEKLEYENLER

  AYTEKİN İnş. End. ve Müh. A.Ş.

   

 • TBM DiGs 2019, Golden, CO, USA
 • Dünya Tünelcilik Kongresi, 2019, İtalya